top of page

סטודנטים עם ADHD? -אולי מגיע לכם כסף

הפרעת קשב וביטוח לאומי

זה נשמע מוזר בהתחלה, אבל מתברר שיש נקודות אור גם בבירוקרטיה הישראלית. רוב הסטודנטים עם הפרעת קשב אינם מודעים לכך, אך סטודנט עם הפרעת קשב וריכוז זכאי לפנות לביטוח לאומי ולקבל סיוע כלכלי משמעותי בזמן הלימודים לתואר הראשון. מדובר בהליך פשוט יחסית ולא ארוך שכדאי לכל סטודנט עם הפרעת קשב לשקול ברצינות לבצעו. שימו לב מה ניתן לקבל (וזה בהחלט אמיתי): שכר לימוד מלא לכל התואר; מלגת קיום; שכר דירה; השתתפות בציוד ללימודים, מחשב, מדפסת; החזרי נסיעות; החזרים עבור שיעורים פרטיים.

מדובר על עשרות אלפי שקלים, ומטרתם לאפשר לאדם ללמוד בשקט ולרכוש השכלה או מקצוע לחיים. סטודנט המקבל סיוע כלכלי יוכל להקדיש את מלוא תשומת הלב ללימודים, לעבוד פחות (מותר לעבוד גם עם הסיוע) ולהיעזר יותר במהלך התואר במטפלים או במורים פרטיים. מבחינת המדינה זהו אזרח שרוכש תואר או מקצוע שיסייעו לו להפוך לאזרח מועיל יותר בעתיד.

מכיוון שהפרעת קשב וריכוז היא הפרעה נוירולוגית, היא מזכה באחוזי נכות. אם יש עוד ליקוים גופניים מלבד הפרעת הקשב (כמו בעיות גב, בעיות רפואיות אחרות וגם קשים רגשיים משמעותיים), עולים הסיכויים לקבל אחוזי נכות, משום שבביטוח לאומי מצרפים נכויות לצורך חישוב אחוזי הנכות. סטודנטים העוברים תהליך זה לא מקבלים קצבת נכות לכל החיים, אלא רק סיוע בתקופת הלימודים. סטודנט שנקבעה לו נכות של 20% ומעלה יכול להגיש תביעה לשיקום, שבה ייקבע איזה סיוע יינתן לו (שכר לימוד, שכר דירה, מלגת קיום וכו'). במקרים רבים סטודנטים מקבלים את כל סל הסיוע. להליך קוראים "תביעה", אך אין מדובר בתהליך בבית המשפט, אלא במילוי טפסים ובזימון לוועדה בביטוח הלאומי. אפשר להגיש את הטפסים לבד או עם עורכי דין המתמחים בנושא - ויש כמה עורכי דין מצויינים ולא יקרים בתחום שיכולים לעזור מאד. כדאי לבצע קריאה עדכנית באתר ביטוח לאומי ברשת ובאתרים רלוונטים ולבצע את התהליך בצורה מיטבית. אפשר גם לקבל עוד מידע מעמותת "קווים ומחשבות".


bottom of page